Aktuális pályázat - Otthon Melege Program

2016-04-11 12:10:00

Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram (ZFR-CSH/2016)

Pályázók köre:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek;
 • az ingatlan tulajdonosa pályázhat (csak magánszemély);
 • a pályázónak rendelkeznie kell:
 • magyar adóazonosító jellel,
 • pályázó nevére szóló bankszámlaszámmal,
 • ügyfélkapus regisztráció nem feltétlenül szükséges.


Pályázati feltételek:

 • hagyományos technológiával,
 • 1996 előtt épült és 1995. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkező,
 • egy lakásos,
 • legfeljebb 135 m2 fűtött alapterületű,
 • a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi ház.


Nem nyújtható támogatás:

 • a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz,
 • olyan épület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van,
 • olyan munkákra, melyek azonos tartalommal a pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre kerültek,
 • használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez.


Támogatható tevékenységek:

 • az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréje, a fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje,
 • homlokzatok hőszigetelése,
 • épületgépészeti fűtési/fűtési-és használati melegvíz rendszerek (pl. kazánok, radiátorok) energia-megtakarítást eredményező cseréje, illetve felújítása és az
 • épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása (napelemes rendszerek, napkollektoros rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése).


I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása:

 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energia-megtakarítást eredményező cseréje és/vagy felújítása.
 • Az épület nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek cseréjével, beépítésével. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (ablakfólia, gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható).
 • A megfelelő légcsere biztosítása érdekében a nyílászárókba épített, belső igényszintnek megfelelő önszabályozó szellőző elemek beépítése támogatott költség - az új és a megmaradó külső oldali nyílászárók esetében is.
 • Az új nyílászáró szerkezetek beépítéséhez szükséges szerkezeti elemek (belső-, külső párkány, takarólécek) támogatott költségnek minősülnek.


II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése

 • Az épület valamennyi fűtött és fűtetlen teret elválasztó – hőhidasság mértékével is számolt – homlokzatának teljes hőszigetelése.
 • Részleges homlokzati hőszigetelés kizárólag abban az esetben támogatható, ha a beruházás keretében a hőszigeteléssel nem érintett részeket már korábban hőszigetelték, és egy adott homlokzati sík teljes egészében szigetelésre kerül jelen pályázat keretében.
 • A lakószint feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű. Magas tető esetén a lakószint feletti zárófödém teljes felületének (felső síkjának), illetve beépített tetőtér esetén a beépítést határoló szerkezet hőszigetelése.


III. Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása:

 • hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra,
 • használati meleg vizet előállító berendezés cseréje,
 • fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása,
 • járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak,
 • olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható.


IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület energiaigényének fedezésére szolgálhat. Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és /vagy használati melegvíz (a továbbiakban: HMV) rendszert kiegészítő alábbi elemek:

 • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából),
 • napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű, áramtermelés céljából),
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.

Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.).


Támogatás formája: 
 vissza nem térítendő támogatás.


Támogatás mértéke és aránya:

A beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2  megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2  kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.

Az igényelhető támogatás aránya és maximális összege a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függ:

- 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft, ha a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

- 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft, ha a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

- 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft, ha a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

- 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft, ha a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg.


Elszámolható költségek:

 • anyagköltség,
 • munkadíj,
 • energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan) készítésének költségei,
 • gépészeti tervdokumentáció költsége,
 • villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei,
 • gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo),
 • engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége,
 • kéményseprői szakvélemény költsége.


Nem elszámolható költségek köre

 • energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatok költségei;
 • saját kivitelezésű felújítási munkálatok költségei;
 • a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: pályázatírás, pályázat lebonyolítás, a pályázat részeként csatolandó dokumentumok digitalizálásának költségei, stb.);
 • szállítási díj, kiszállási díj;
 • területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;
 • raklap bérleti díj, raktározási költségek;
 • ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
 • törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése;
 • organizációs költségek (fa kivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);
 • átépítés, átalakítás, bővítés költségei;
 • pénzügyi szolgáltatások költségei;
 • állványozás anyagköltsége;
 • szúnyogháló;
 • beltéri nyílászárók (két fűtött helyiség közötti nyílászárók) beépítése, cseréje, felújítása;
 • belső terek (két fűtött helyiség) közötti falak hőszigetelése;
 • belső határoló szerkezetek festése, mázolása;
 • új antenna elhelyezése;
 • új kémény elhelyezése (kivéve új kéményes hőtermelő berendezések beépítésénél);
 • reklámtábla elhelyezése;
 • magastető esetén tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége;
 • beépítetlen padlástér esetén a tető síkjában történő szigetelés;
 • beépített tetőtér esetén a tartószerkezetet érintő munkák, belső, külső új burkoló anyagok költségei;
 • szigeteletlen lábazat festése, felújítása;
 • hőszigetelő festés;
 • ivóvízvezeték(ek) cseréje;
 • tüzelőanyag tárolására szolgáló tároló és/vagy egyéb különálló építmény építése vagy felújítása;
 • tüzelőanyag szállításához kapcsolódó költségek;
 • épületbővítésekkel, - átalakításokkal, - átépítésekkel kapcsolatos beruházások.


A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítása minden esetben a Kedvezményezett felé történik, utólagos finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően.  Előleg igénylésére nincs lehetőség.


Benyújtási határidő:

A régionként, pályázati portálon keresztül lehet beadni 2016. július 1-jétől forráskimerülésig.


A projekt elbírálása:

A beérkezett pályázatokat az arányosan elérhető CO2 megtakarítás figyelembevételével rangsorolják.


A projekt megvalósításra rendelkezésre álló időtartama:
  Maximum 12 hónap


Fenntartási kötelezettség:
  3 év


A monitoring adatok szolgáltatásának rendje


A megvalósítást követő évtől kezdődően 3 éven keresztül évente egy alkalommal, monitoring adatlapot kell kitölteni - az éves energiafogyasztási adatokkal.


További információért, személyes egyeztetés ügyében, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken: 

Suhajda Csilla (pályázatíró)
+36 20/356-0875; csilla.suhajda@hungarosun.hu

Vissza